EMVA YPA 2018 winner Doris Antensteiner and EMVA President Jochem Herrmann